The Egryn - informal | inviting | in abersoch

To check availability and book online please click here

Croeso i Westy Egryn yn Abersoch
welcome
croeso
rooms
suites
egryn restaurant
egryn restaurant
egryn tariff
directions
contact us
photo gallery
useful links
customer comment
customer comment
 

Os yr ydych yn chwilio am y lleoliad perffaith i aros ym mhentref Abersoch yna Egryn yw'r lle i chi. Mae ein fila Edwardaidd hardd wedi ei lleoli'n ddelfrydol yn Abersoch, hanner ffordd rhwng canol y pentref a'r prif draeth. Gallwch anghofio am y car ar ôl i chi gyrraedd oherwydd mae popeth yr ydych ei angen yn Abersoch o fewn 5 munud o gerdded braf.

Mae gennym 8 ystafell wely en-suite, gyda nifer yn ystafelloedd teulu a'r rhan fwyaf gyda golygfeydd o'r môr neu'r mynyddoedd. Gallwn hefyd gynnig 2 swît foethus i'r rhai ohonoch sydd angen ychydig mwy o le gyda'r hwylusrwydd o gael cegin gali - delfrydol i oeri/cynhesu diodydd a pharatoi picnic i'r traeth. Gellir cael mynediad o'r switiau i batio bach ac ardal bbq.

Mae Egryn ar agor pob diwrnod gan gynnwys diwrnod Nadolig a dros y Flwyddyn Newydd. Felly os yr ydych yn bwriadu dod i Abersoch edrychwn ymlaen i'ch croesawu i'r Egryn .... drachefn a thrachefn a thrachefn!

Os yr hoffech gael golwg ar sylwadau rai o'n cwsmeriaid am Egryn yna cliciwch yma.

 
| More
© 2018 The Egryn (Abersoch) LLP is a company registered in England and Wales with the Company No OC319356. The registered address is The Egryn, Lon Sarn Bach, Abersoch, Gwynedd LL53 7EE. VAT registration no 870075038.

 

eng@egryn.co.uk 01758 712332